Kim jesteśmy

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć ponad 20 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski.

Założone w 2000 r., z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, wchodzą w skład Grupy American Heart of Poland obejmującej swoim zasięgiem również jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie - Uzdrowisko Ustroń. Jesteśmy liderem w dziedzinie kardiologii w Polsce, współpracujemy z ok. 300. kardiologami, kardiochirurgami i chirurgami naczyniowymi.

Nasza działalność koncentruje się wokół:

  • diagnostyki nieinwazyjnej
  • diagnostyki i leczeniu związanymi z inwazyjnymi procedurami kardiologicznymi
  • diagnostyki i leczeniu związanymi z procedurami kardiochirurgii
  • diagnostyki i leczeniu chorób z zakresu chirurgii naczyniowej
  • rehabilitacji kardiologicznej.

Wszystkie nasze oddziały pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Szybka interwencja lekarza umożliwia terapię metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI), co znacznie przyspiesza leczenie zawału i jest kluczowym czynnikiem sukcesu szybkiego powrotu do zdrowia (spadek śmiertelności w zawale serca z 30% do 3%).

Ideą, którą przez cały czas realizują Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, jest proponowanie Pacjentom kompleksowej opieki – począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez realizację procedur interwencyjnych ratujących życie, aż po specjalistyczną rehabilitację, dzięki której pacjent szybko dochodzi do pełnej aktywności i sprawności fizycznej.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania BHP