Dane rejestrowe

American Heart of Poland S.A.
ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

KRS: 0000398373,
NIP: 548-22-77-894,
REGON: 072347621

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 28.005.750,00 PLN, wpłacony w całości.