Certyfikaty

Poziom świadczonych usług w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, potwierdzone jest certyfikatami.

Certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004

potwierdzają najwyższą jakość usług PAKS oraz wysoki poziom organizacyjny. To również potwierdzenie działań organizacji w celu zapobiegania negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów i dbałości o środowisko.


Certyfikat „Szpital bez bólu” został przyznany PAKS przez Polskie Towarzystwo Badania BóluPAKS oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest placówkom przyczyniającym się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Komisja Certyfikacyjna doceniła w ten sposób pracę wszystkich oddziałów chirurgii naczyniowej PAKS: w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Starachowicach, Chrzanowie, Rzeszowie oraz Nysie.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – II Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej otrzymał w listopadzie 2015 certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Jest on formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. PAKS w Bielsku-Białej jest jedną z zaledwie 218 placówek medycznych w Polsce i dwóch w Bielsku-Białej, które mogą się pochwalić taką ministerialną akredytacją.