Aktualności

Zanieczyszczone powietrze co roku zabija 45 tys. Polaków!

W 2010 roku zanieczyszczenie atmosferyczne powietrza przyczyniło się do przedwczesnej śmierci dokładnie 48 544 Polaków. Wśród krajów europejskich więcej zgonów odnotowano tylko w Rosji i Ukrainie – to główny wniosek z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanego pod koniec maja bieżącego roku.

W raporcie „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and health 2015” Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publikuje i komentuje dane na temat przede wszystkim kosztów ekonomicznych związanych bezpośrednio z wpływem zanieczyszczenia powietrza w Europie na zdrowie ludzi. Obejmuje on 53 kraje zaliczone przez ekspertów WHO do regionu Europy, w tym Polskę (70 proc. badanej populacji żyje w miastach). Według nich zanieczyszczone powietrze zagraża aż 90 proc. osób żyjących w uwzględnionych przez raport krajach. Oznacza to, że 90 proc. ludzi oddycha powietrzem nie spełniającym jakościowych norm.

Z raportu WHO wynika, że tylko w 2010 roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewlekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego czy neurologicznego, ataków serca, zawałów czy udarów umiera przedwcześnie 7 mln ludzi na całym świecie, w tym około 600 tys. Europejczyków (jedna ósma wszystkich zgonów!).

Dodatkowo każdego roku zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje podatników 1,6 bln dolarów, kalkulowanych jako zewnętrzne koszty zdrowotne. W Polsce koszty te wynoszą 101,8 mld dolarów (czyli średnio 31 mld zł miesięcznie), co stanowi 12,9 proc. polskiego PKB.

Link do raportu