Aktualności

Wszystkie oddziały chirurgii naczyniowej PAKS z certyfikatem „Szpital bez bólu”

Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Nyskie Centrum Sercowo Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) dołączyły do grona placówek, które uzyskały Certyfikat „Szpital bez bólu”. Są one świadectwem tego, że PAKS aktywnie przyczyniają się do podnoszenia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w Polsce.

Rzeszów i Nysa są kolejnymi placówkami PAKS, które zostały uhonorowane certyfikatem „Szpital bez bólu”. Wcześniej Komisja Certyfikacyjna doceniła w ten sposób pracę oddziałów chirurgii naczyniowej PAKS w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Starachowicach i Chrzanowie.

Tym samym obecnie wszystkie oddziały chirurgii naczyniowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca mogą pochwalić się certyfikatami „Szpital bez bólu”. Oznacza to, że personel medyczny PAKS przeszedł wymagane szkolenia z zakresu uśmierzania bólu po-operacyjnego a na oddziałach przestrzegane są procedury związane z oceną nasilenia bólu pooperacyjnego, monitorowaniem i zgłaszaniem działań niepożądanych stosowanego leczenia, a także informowaniem pacjentów przed zabiegiem o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania przeciwbólowego, zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu.

Program „Szpital bez bólu” polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Został on zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Certyfikaty „Szpital bez bólu” obowiązują przez 3 lata.

Galeria