Aktualności

Skrzydła zdrowego biznesu dla „Uzdrowiska Ustroń”

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA wśród najlepszych polskich placówek szpitalnych. W rankingu „Skrzydła zdrowego biznesu” przygotowanym przez firmę BISNODE POLSKA na zlecenie Dziennika Gazeta Prawna spółka uplasowała się na 6 miejscu wśród szpitali mających przychody na poziomie od 51 do 100 mln złotych rocznie. – Z jednej strony jesteśmy zaskoczeni tym wyróżnieniem, ale z drugiej jest to dowód na to, że działania, które podejmujemy przynoszą efekty. To bardzo miłe znaleźć się wśród najlepszych pod względem finansowym szpitali w Polsce – podkreśla Bartosz Sadowski, prezes Uzdrowiska Ustroń.

Przygotowując ranking polskich szpitali redakcja Gazety Prawnej oraz spółka BISNODE POLSKA starały się odpowiedzieć na pytanie czy można realizować przedsięwzięcia w obszarze opieki zdrowotnej w taki sposób, aby były rentowne, miały zdrowe finanse i spełniały kryteria w zakresie standingu finansowego. Odpowiedź na te pytania dla ponad 100 z 260 sprawdzonych placówek szpitalnych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jest pozytywna.

Wśród 36 placówek służby zdrowia wyróżnionych tytułem „Skrzydła zdrowego biznesu” znalazło się 7 uzdrowisk, w tym Uzdrowisko Ustroń. O miejscu w rankingu decydowało szereg kryteriów. Pod uwagę brano m.in.: płynność finansową, wysokość zadłużenia, rentowność, zdolność finansową podmiotu, poziom zarejestrowanych płatności, a także poziom przeterminowanych płatności. O miejscu w rankingu decydowały również negatywne sygnały prasowe.

Autorzy rankingu brali pod uwagę dane finansowe spółek z lat 2012-2013. – Trzy ostatnie lata dla Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” to przede wszystkim okres inwestycji, na które spółka wydała prawie 60 mln złotych. – przypomina prezes Bartosz Sadowski. – Wszystkie nasze działania skoncentrowaliśmy w pierwszej kolejności na podniesieniu jakości i standardu oferowanych zabiegów i bazy noclegowej, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni i jednocześnie zaskoczeni z uzyskanego w rankingu miejsca. Na pewno jest to dobra motywacja do prowadzenia kolejnych zaplanowanych działań – dodaje prezes Sadowski.

Analizowane placówki podzielono na cztery grupy według przychodów. Pierwszą stanowiły podmioty mikro, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 20 mln złotych. W tej grupie najlepsza okazała się spółka LUX MED Diagnostyka. Znalazły się w niej również trzy podmioty sanatoryjno-uzdrowiskowe (Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos”, Sanatorium San oraz Sanatorium Uzrowiskowe „Budowlani ze Szczawnicy). W drugiej grupie zgromadzono podmioty małe z obrotem rocznym w przedziale od 21 do 50 mln złotych. Tu najlepsza okazała się spółka Intercard. Z uzdrowisk wyróżnione zostały dwa – Uzdrowisko Kołobrzeg oraz Uzdrowisko Rymanów. W trzeciej grupie znalazły się podmioty średnie, których sprzedaż mieściła się w przedziale od 51 mln do 100 mln złotych. W tymgronie najlepszym okazał się Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy. Z kolei w ostatniej grupie, specjalnie stworzonej na potrzeby rankingu, znalazły się podmioty duże , których roczny dochód przekroczył 100 mln złotych. Wśród tych placówek najlepsze okazało się Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. Na drugim miejscu uplasowały się Uzdrowiska Kłodzkie SA.

Z opublikowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej raportu wynika, że 60 procent polskich placówek szpitalnych jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, w tym prawie 40 procent w bardzo dobrej. Istnieje jednak bardzo duży rozdźwięk pomiędzy kondycją finansową prywatnych i państwowych podmiotów. W ocenie BISNODE POLSKA, aż 52 procent państwowych szpitali znajduje się w złej sytuacji ekonomicznej, w tym 24 procent w bardzo złej.

Uzdrowisko Ustroń jest jednym z największych w Polsce. Średnio przyjmuje rocznie około 30 tys. pacjentów. Dziennie w placówce wykonywanych jest około 6 tys. zabiegów. Uzdrowisko dysponuje m.in.: 6 salami do kinezyterapii, 28 stanowiskami do zabiegów z użyciem naturalnej borowiny, 17 stanowiskami do masażu, 50 wannami do hydroterapii i balneoterapii oraz 20 stanowiskami do monitorowanego treningu kardiologicznego. Spółka pomimo zmniejszenia zatrudnienia o nieco ponad 10 procent jest jednym z największych pracodawców w Ustroniu.

Ustroń, 16 grudnia 2014

Pobierz informację prasową.

Galeria