Aktualności

Rada Miejska w Lesznie bez decyzji, pacjenci czekają.

Przedłuża się blokowanie otwarcia nowego szpitala w Lesznie.  Ośrodek wybudowany przez społkę Nafis (grupa Amercian Heart of Poland) od ponad roku stoi gotowy do przyjęcia pacjentów. Przypomnijmy, że dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego nie wyraża zgody by  podłączenie do kanalizacji i wodociągu przechodziło przez teren WSZ. Dzieje się tak pomimo, że ośrodek Nafis ma prowadzić działalność, która nie konkuruje bezpośrdenio z WSZ i uzupełni mapę świadczeń medycznych niedostępnych w tym regionie. Do roku 2016 spółka Nafis prowadziła oddział kardiologiczny w ramach WSZ. Dyrekcja szpitala nie chciała jednak kontynuacji współpracy.  

W miniony piątek obradowała Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lesznie. Rozpatrywana była tam propozycja podjęcia uchwały z apelem do dyrekcji WSZ i kierownictwa Urzędu Marszłkowskiego o odblokowanie inwestycji spółki Nafis. Domagali się tego mieszkańcy Leszna i pacjenci. Posiedzenie komisji zakończyło się bez decyzji.

Przedłużający się okres oczekiwania na otwarcie nowego szpitala oznacza pogorszenie dostępu do fachowej opieki medycznej dla mieszkańców Leszna i okolic. Kliniki działające w ramach grupy AHP mają bardzo dobrą opinię co pokazują wypowiedzi pacjentów zadowolonych z naszych usług. Szkoda, że dobrej opieki odmawia się mieszkańcom Leszna – skomentował sprawę Adam Koniuk – wiceprezes spółki Nafis (AHP)