Aktualności

Pierwsi pacjenci zrealizowali program KOS-Zawał

Za nami bardzo ważne wydarzenie - pierwsi pacjenci zakończyli ostatni moduł z programu KOS-Zawał (Koordynowana Opieka Specjalistyczna) przechodząc tzw. bilans opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta ‼️

Pani Agnieszka oraz pan Ireneusz czują się świetnie i bardzo chwalą wprowadzenie programu KOS-Zawał. Oboję są pod opieką naszej kliniki w Tychach.

Z punktu widzenia pacjentów wdrożenie programu kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-Zawał) jest bardzo istotne. Program ma pomóc ograniczyć liczbę zgonów i inwalidztwa z powodu niewydolności serca i przyczynić się do szybszego powrotu chorych do aktywności zawodowej i społecznej.

Program KOS-Zawał składa się z czterech modułów. Pierwszy z nich, związany z hospitalizacją pacjenta, obejmuje leczenie zachowawcze i diagnostykę. W ramach tego modułu pacjent jest diagnozowany, a następnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, wdrażane jest leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne. Moduł drugi obejmuje rehabilitację kardiologiczną, w tym rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i telerehabilitację, trzeci zaś elektroterapię. Ostatni, czwarty moduł programu przewiduje specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. W jej ramach pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, z możliwością dostępu do świadczeń wraz z badaniami diagnostycznymi w oddziale kardiologicznym 24 godziny na dobę. Liczba wizyt w poradni jest nielimitowana. Średnio powinny być to być 4 wizyty, nie mniej jednak niż 3. Moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bielsku-Białej, Tychach, Ustroniu, Dąbrowie Górniczej i Chrzanowie oferują pacjentom opiekę w ramach programu. Łącznie opiekujemy się ponad 1000 pacjentów w ramach programu KOS-Zawał.