Aktualności

PAKS Bełchatów z kontraktem z NFZ

Bełchatów, 13 listopada 2015r. – XII Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bełchatowie działający od prawie 5 lat przy szpitalu wojewódzkim otrzymał od Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt na świadczenie usług z zakresu kardiologii. Oznacza to, że pacjenci z regionu Bełchatowa oraz okolicznych powiatów będą mogli również trybie planowym bezpłatnie korzystać z usług placówki, która do tej pory ratowała życie i zdrowie chorych ze świeżym zawałem serca jedynie w trybie nagłym.

Jest to świetna wiadomość dla mieszkańców Bełchatowa i okolicznych powiatów. Dzięki pozytywnej decyzji NFZ od 1 grudnia uzyskają oni długooczekiwany dostęp do planowanego leczenia z zakresu kardiologii, blisko ich miejsca zamieszkania. Dzięki kontraktowi będziemy mieli szansę na wcześniejsze wykrycie i zaplanowanie leczenia wielu schorzeń układu krążenia zanim dojdzie do rozwoju choroby i wystąpienia m.in. zagrażającego życiu zawału serca - mówi dr Maciej Kośmider, Ordynator XII Oddziału Kardiologicznego PAKS w Bełchatowie.

Placówka PAKS w Bełchatowie od ponad pięciu lat z sukcesem działa przy szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie. Z usług kliniki korzystają głównie chorzy z zawałem serca i niestabilną chorobą wieńcową. W ośrodku przeprowadzane są zabiegi koronarografii, koronaroplastyki, wszczepiania stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. Nowoczesna organizacja pracy ośrodka w Bełchatowie pozwala na ograniczenie oczekiwania przez chorych z zawałem serca na zabieg ratujący życie.

Zarówno kadra medyczna jak i sposób oraz skuteczność leczenia chorych w Bełchatowskim Oddziale PAKS od początku były wysoko oceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówka spełnia wszystkie wymagania określone prawem dla udzielania świadczeń medycznych z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od 15 lat tworzą w Polsce unikatowy wręcz na europejską skalę model kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej. Zabiegi wykonywane w klinikach PAKS nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej. Z usług Polsko-Amerykańskich Klinik Serca korzystać może każdy. Kliniki świadczą usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Więcej o placówce.