Aktualności

OŚWIADCZENIE – PAKS NYSA

Pomimo ogromnych potrzeb w regionie, niestety już z końcem października będziemy zmuszeni zamknąć oddział chirurgii naczyniowej w Nysie. Brak zapłaty przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za procedury ratujące życie i zdrowie pacjentów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności i utrzymanie wysokiego standardu procedur sercowo-naczyniowych w tym oddziale. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że American Heart of Poland nigdy nie zamierzało i nie zamierza obciążać kosztami pacjentów za ich leczenie procedurami w ramach finansowania przez NFZ. Pacjenci natomiast mają prawo wiedzieć, że NFZ uchyla się od nałożonych na niego obowiązków zapewnienia osobom ubezpieczonym bezpłatnej opieki zdrowotnej i nie płaci za ich leczenie, choć opłacają oni składki.