Aktualności

Lekarze i naukowcy AHP bardzo aktywni na kongresie TCT2017 w Denver

W trakcie tegorocznej konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) odbywającej się w Denver w stanie Kolorado w USA zespół naukowców Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A. (AHP) pod kierownictwem profesora Pawła Buszmana, założyciela spółki oraz obecnego prezesa zarządu AHP S.A., zaprezentował wyniki aż 8 badań klinicznych i przedklinicznych oraz 1 złożony przypadek kliniczny. Przyjęcie tychże prac na tak prestiżowy, międzynarodowy kongres kardiologii to prawdziwy sukces polskich lekarzy i naukowców.

Prezentowane badania dotyczyły wdrażania do praktyki klinicznej nowych technologii i terapii w kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii endowaskularnej. Doc. Piotr Buszman zaprezentował m.in. wyniki badań przedklinicznych stentów bioresorbowalnych nowej generacji z cienkimi przęsłami oraz klinicznego badania randomizowanego pierwszego polskiego balonu pokrytego polimerem i paklitakselem, który w obserwacji rocznej wykazał się dużo wyższą skutecznością niż obecnie dostępne rozwiązania.

Dodatkowo dużą uwagę zwróciła praca prezentowana przez doc. Krzysztofa Milewskiego, w której autor wykazał istotny wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie zwiększonej liczby zawałów serca.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również praca prezentowana przez dr Kwasiborskiego oceniająca wpływ przyspieszonej akcji serca na kwalifikację pacjentów do zabiegów rewaskularyzacji (poszerzania) tętnic wieńcowych dokonywaną za pomocą metody tzw. FFR. Obserwacja ta może przyczynić się do zmiany dotychczasowych schematów kwalifikacji i tym samym do poprawy rokowania pacjentów z chorobą wieńcową.

W pozostałych pracach zaprezentowano ponadto (1) nowy model miażdżycy indukowanej w warunkach eksperymentalnych, który ułatwi prowadzenie testów nowych terapii i urządzeń stosowanych w medycynie sercowo-naczyniowej, (2) nowy wskaźnik gojenia się naczynia oceniany na podstawie diagnostyki wewnątrznaczyniowej przy użyciu światła podczerwonego OCT, który ułatwi w praktyce identyfikację w pełni wygojonych stentów, (3) odległe wyniki rewaskularyzacji tętnic wieńcowych z zastosowaniem długich stentów uwalniających leki w porównaniu do łączonych stentów krótkich, które wpłynąć mogą na zwiększenie bezpieczeństwa zabiegów oraz ograniczenie kosztów procedur, (4) ocenę ryzyka wcześniejszego odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po zabiegach endowskularnych z implantajcą stentów uwalniających leki, która ułatwi podejmowanie decyzji szczególnie w przypadku pacjentów o wysokim ryzyku krwawienia, oraz (5) opis złożonego zabiegu rewaskularyzacji tętnic szyjnych.

Lekarze CBR AHP pełnili na konferencji nie tylko role prezenterów ale zasiadali również w panelach dyskusyjnych oraz prowadzili sesje naukowe.

Podkreślić należy również, szczególną rolę jaką w sukcesie na konferencji TCT odegrali studenci oraz rezydenci, których CBR AHP od lat intensywnie wspiera.