Aktualności

Kwestia nadwykonań na Śląsku

W województwie śląskim łączna kwota wszystkich nadwykonań za 2015 rok wyniosła ok. 300 mln zł, z czego ok. 50 mln zł dotyczyło 8 oddziałów szpitalnych z grupy American Heart of Poland funkcjonujących w województwie. Pełną zapłatę za nadwykonania w lutym bieżącego roku otrzymały wszystkie podmioty z województwa, oprócz szpitali Polsko-Amerykańskich Klinik Serca leczących schorzenia sercowo-naczyniowe, takie jak m.in. zawał oraz Katowickiego Centrum Onkologii. Zwrot poniesionych przez nas nakładów na ratowanie zdrowia i życia ponad 5 tys. pacjentów nastąpił w maju – trzy miesiące po wszystkich innych placówkach na Śląsku.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca jako świadczeniodawca z kontraktem NFZ, są zobowiązane do ratowania zdrowia i życia pacjentów zarówno ze względu na przepisy prawne, jak i etykę lekarską. Zabieg ratujący zdrowie i życie chorego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i definicją wprowadzoną zarządzeniem Prezesa NFZ, to każda procedura ratująca życie pacjenta lub zapobiegająca trwałemu ubytkowi jego zdrowia, udzielana w stanie bezpośredniego zagrożenia lub w sytuacji przewidywalnego w krótkim czasie wystąpienia takiego incydentu. Oznacza to, że stany nagłe, takie jak zawał, udar, pęknięty tętniak aorty czy ostry zator stanowią zagrożenie życia nie tylko w momencie wystąpienia, ale także zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko ich powstania w krótkim czasie.

Nadwykonania, nie tylko w placówkach PAKS, ale w każdym innym szpitalu, wynikają wprost z potrzeb pacjentów. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o ratownictwie medycznym, ustawą o finansowaniu usług medycznych ze środków publicznych) podmioty medyczne, w szczególności te, które mają podpisane umowy z NFZ mają obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, w którym zwłoka w jej udzieleniu mogłaby zagrozić życiu, uszkodzeniu ciała lub doprowadzić do ciężkiego rozstroju organizmu. W momencie, gdy pacjent trafia do placówki lekarz wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi, zgodnie z przysięgą Hipokratesa i tylko on może podjąć decyzję o tym, czy dany przypadek wymaga specjalistycznej pomocy czy też nie. Wymagania administracyjne czy mechanizmy rynkowe nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Problem nadwykonań wynika także ze sposobu i wysokości kontraktowania usług przez NFZ. Niektóre oddziały posiadają kontrakty o wartości i strukturze niedostosowanej odpowiednio do potrzeb chorych z terenu, na jakim funkcjonują, jak to ma miejsce właśnie na Śląsku. Nadwykonania pojawiają się więc siłą rzeczy. Trudna sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób układu krążenia w Polsce, a w szczególności w województwie śląskim oraz najkrótszy okres spodziewanego przeżycia na Śląsku są spowodowane między innymi zanieczyszczeniem powietrza. Zgodnie z raportem WHO za 2015 rok z powodu zanieczyszczenia powietrza na całym świecie rocznie umiera 7 mln ludzi, z czego w samej tylko Polsce - 48 tysięcy. Aż 70% tych zgonów spowodowanych jest przyczynami sercowo-naczyniowymi (zawał serca i udar mózgu). AHP ratuje obywateli narażonych na szybki rozwój miażdżycy i wysokie ryzyko zakrzepicy (wynik silnej ekspozycji na skażone powietrze) przed groźnymi konsekwencjami takimi jak zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu czy amputacje kończyn dolnych. Dodatkowo według raportu WHO wśród najbardziej zanieczyszczonych 50 miast Unii Europejskiej są 33 polskie! Problem zanieczyszczenia jest więc w naszym kraju bardzo znaczący.