Aktualności

Kolejny sukces CBR AHP!

Kolejny, znaczący sukces naszych naukowców z Centrum Badawczo-Rozwojowego
American Heart of Poland (CBR AHP)! 

Jedno z najbardziej renomowanych i najważniejszych czasopism naukowych i medycznych na świecie „The Lancet” opublikował wyniki 6-miesięcznych badań polegających na ocenie rezultatów leczenia choroby wieńcowej innowacyjnym stenem MiStent w porównaniu ze stentem Xience. Lekarze z CBR AHP odegrali kluczową rolę w badaniu, ich wyniki potwierdziły lepszą skuteczność MiStent przy identycznym profilu bezpieczeństwa w porównaniu do stentów Xience. Lekarze zakładają, że wyniki tego badania mogą przełożyć się na rzadsze wykonywanie ponownych zabiegów, co będzie wymierną korzyścią dla pacjentów oraz dla całego systemu ochrony zdrowia. Dzięki pracy zespołu badaczy z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP) można obniżyć koszty leczenia ale co najważniejsze, przyspieszyć powrót naszych Pacjentów do zdrowia.

Dlatego warto inwestować w naukę i poszukiwać coraz skuteczniejszych metod leczenia. Świadomość, że wyniki naszych badań pomagają uratować wiele istnień ludzkich, sprawiła całemu zespołowi prawdziwą satysfakcję i dała napęd do dalszego działania - mówi Docent Krzysztof Milewski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP.  

Polska kardiologia jest doceniana na świecie z czego jesteśmy bardzo dumni. Inwestycja w zdrowie jest zawsze najlepszą inwestycją - podkreśla Profesor Paweł Buszman, Prezes American Heart of Poland


Współautorami pracy opublikowanej w Lancecie są badacze CBR (AHP): dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski,
oraz  prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman i dr. n. med. Maciej Kośmider z American Heart of Poland.

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)33103-3.pdf

Gratulujemy całemu zespołowi kolejnego, znaczącego sukcesu na arenie międzynarodowej!