Aktualności

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia sześciu ośrodków

W związku z zaproponowanymi przez Agencję Rozwoju Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) drastycznymi obniżkami wycen procedur medycznych grupa American Heart of Poland zmuszona jest do zamknięcia sześciu ośrodków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Trzy z nich to jednostki kardiologii interwencyjnej, do których trafiają chorzy z zawałem serca, a kolejne trzy – chirurgii naczyniowej, zajmujące się m.in. pękniętymi tętniakami aorty brzusznej czy skrajnym niedokrwieniem kończyn dolnych prowadzącym do amputacji.

Zamknięcie należących do grupy American Heart of Poland ośrodków w sześciu różnych placówkach do końca bieżącego roku jest pierwszą konsekwencją opublikowania propozycji ogromnych, bo w przypadku niektórych procedur sięgających nawet 60 procent, cięć wycen świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Oznacza to, że wbrew zapowiedziom przedstawicieli AOTMiT, NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia, zmiany w finansowaniu szpitali doprowadzą do pogorszenia dostępu pacjentów do procedur ratujących życie. Ucierpią na tym szczególnie mieszkańcy mniejszych miast, w których funkcjonują te placówki. Do każdego zamykanego ośrodka w ciągu miesiąca trafiało średnio od 70 do 100 pacjentów z zawałem serca lub około 100 pacjentów z chorobami naczyń obwodowych, które zagrażały ich zdrowiu, a nawet życiu. W związku z tym nawet kilku tysiącom polskich pacjentów rocznie grozi realne niebezpieczeństwo.

Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że gdyby nie szybka i fachowa pomoc lekarzy z naszych ośrodków, ci ludzie mogliby stracić zdrowie, a nawet życie. Istniało duże ryzyko, że pacjenci ci nie dotarliby do innego szpitala w większym mieście, oddalonego od ich miejsca zamieszkania o więcej niż 50 km – mówi profesor Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland. Decyzja o zamknięciu ośrodków jest dla nas ciężka, ale nie mamy wyjścia. Niestety środki zaproponowane we wchodzącym w życie 1 lipca zarządzeniu Prezesa NFZ będą dalece niewystarczające, by ośrodek mógł się utrzymać. A to dopiero początek, bo kolejne obniżki, proponowane tym razem przez AOTMiT, mają wejść od 1 stycznia 2017 roku.

O przeżyciu pacjenta w momencie zawału decyduje tzw. „złota godzina”. U chorych, którzy trafią do ośrodka kardiologicznego w ciągu tej „złotej godziny”, tzn. w ciągu godziny od początku bólu spowodowanego zawałem serca, możliwe jest, że zawał nie powstanie lub będzie bardzo niewielki i nie będzie miał istotnego wpływu na ich dalsze życie. W przypadku pęknięcia tętniaka aorty brzusznej liczy się dosłownie każda minuta.

Obniżki wycen świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej nie uderzają tak naprawdę w polskich lekarzy, bo wysokiej klasy polski personel medyczny znajdzie pracę w innych krajach Europy. One uderzają przede wszystkim w pacjenta. Oby przez nieprzemyślane i chaotyczne działania decydentów „złota godzina” nie zamieniła się tak naprawdę w „czarną godzinę” – dodaje Profesor Kiesz.

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland to obecnie ponad 30 placówek szpitalnych, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. W placówkach tych znajdują się ośrodki kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury m.in. dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Te wyspecjalizowane jednostki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA.

Pobierz informację prasową