Aktualności

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia dwóch oddziałów chirurgii naczyniowej

W związku z ogłoszonymi pod koniec czerwca oraz planowanymi od stycznia 2017 roku kolejnymi drastycznymi obniżkami wycen procedur kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej American Heart of Poland, największa w Polsce sieć klinik kompleksowo leczących choroby układu krążenia, podjęła decyzję o zamknięciu dwóch pełnoprofilowych oddziałów chirurgii naczyniowej w Józefowie i Nysie. Jednocześnie American Heart of Poland prowadzi także rozmowy z lokalnymi oddziałami NFZ na temat możliwości kontynuacji funkcjonowania kolejnych oddziałów.

Grupa American Heart of Poland zmuszona jest ogłosić zamknięcie dwóch pełnoprofilowych oddziałów chirurgii naczyniowej funkcjonujących w Centrum Kardiologii w Józefowie oraz w Centrum-Sercowo Naczyniowym w Nysie. W ocenie Zarządu, dalsze prowadzenie działalności w wyżej wybranych lokalizacjach, przy nowo określonych przez Prezesa NFZ poziomach wycen świadczeń medycznych oraz niskich wartościach świadczeń zakontraktowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, stało się trwale ekonomicznie nieopłacalne i nie pozwala na udzielanie świadczeń we wskazanych oddziałach w sposób niezakłócony i bezpieczny dla pacjentów.

W oddziałach chirurgii naczyniowej w Nysie i w Józefowie specjaliści wykonywali ponad 1200 zabiegów rocznie, lecząc chorych z najcięższymi schorzeniami takimi jak tętniaki aorty, zwężenie tętnic szyjnych czy krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych, które bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu pacjentów, a w przypadku zaniechania leczenia generują olbrzymie koszty społeczne.

Miesięczny kontrakt tych dwóch oddziałów chirurgii naczyniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pokrywa nawet podstawowych kosztów stałych ich utrzymania w gotowości, zgodnie z wymogami płatnika, które są coraz wyższe i generują coraz większe koszty – mówi Paweł Kaźmierczak, prezes zarządu Centrum Kardiologii w Józefowie. Do tego doszły w tej chwili znaczne obniżki wycen procedur, a kolejne mają wejść za kilka miesięcy. Jesteśmy więc zmuszeni podjąć decyzję o wypowiedzeniu umów z NFZ i zamknięciu oddziałów, bo funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach, czyli utrzymywanie stałej gotowości do zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów, nie jest możliwe.


Choroby serca i naczyń stanowią narastający problem zdrowotny ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz stale wzrastającą przeciętną długość życia. W ciągu roku w Polsce z ich powodu umiera ponad 170 000 osób. Ponadto Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej charakteryzującym się bardzo wysoką zapadalnością na udary i zachorowalnością na tętniaki aorty oraz wzrastającą liczbą amputacji kończyn, których główną przyczyną jest miażdżyca tętnic. Oddziały chirurgii naczyniowej w Nysie i Józefowie wpisały się  na stałe w regionalną mapę medyczną. W obliczu ogromnego zagrożenia udarami mózgu i amputacjami kończyn, ich zamknięcie zwiększy okres oczekiwania na konsultacje i specjalistyczne leczenie, powodując znaczące ograniczenie dostępności do procedur ratujących zdrowie i życie mieszkańców tych regionów.

W Polsce średnio co godzinę ktoś traci nogę w wyniku amputacji i dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również osób w wieku produkcyjnym. Dlatego szokujące jest, że w tej sytuacji obcina się pieniądze na leczenie pacjentów, które mogłoby odwrócić ten negatywny trend – mówi prof. Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland.

W ciągu ponad dwuletniej działalności w obu zamykanych oddziałach leczyło się ponad 4000 pacjentów. Przeprowadzano w nich najbardziej skomplikowane zabiegi w pełnym zakresie chirurgii naczyniowej, zarówno technikami otwartymi jak i wewnątrznaczyniowymi, od wysokospecjalistycznego leczenia tętniaków aorty po udrażnianie tętnic dogłowowych i obwodowych. Ponadto w Centrum Kardiologii w Józefowie przeprowadzone były nowatorskie zabiegi ratujące nogi przed amputacjami, które dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych sprawiły, że pacjenci już po kilku godzinach od zabiegu, byli gotowi do opuszczenia oddziału na własnych nogach.

Oddziały chirurgii naczyniowej w Nysie i Józefowie utrzymywały bardzo dobre wyniki liczenia, przyjmując całodobowo ciężko chorych pacjentów z zaawansowanymi chorobami układu krążenia. Śmiertelność wewnątrzszpitalna w tych jednostkach była bardzo niska i utrzymywała się na poziomie poniżej 1 %. Tak dobre wyniki medyczne osiągnięto dzięki bezpośredniej współpracy tych oddziałów z funkcjonującymi w tej samej lokalizacji oddziałami kardiologii inwazyjnej oraz stworzeniem zespołów specjalistów sercowo-naczyniowych opiekujących się chorymi. Ten nowoczesny model organizacji usługi sercowo-naczyniowej, stworzony przez Grupę American Heart of Poland kosztem wysokich nakładów finansowych, jest unikalny nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Taki model pozwala na kompleksowe zaopatrzenie chorych, które jest wysoko kosztowo-efektywne i obniża ogromne koszty społeczne związane z przedwczesnym zgonem i ciężkim kalectwem. Bardzo dziwi nas to, że ani decydenci polityczni, ani NFZ nie docenili tej wartości – tłumaczy prof. Paweł Buszman, kardiolog i absolwent prestiżowego TRIUM EMBA.

Dwa lata temu, kiedy przyjechałem otworzyć oddział chirurgii naczyniowej w Józefowie, wszyscy cieszyliśmy się, że tak nowoczesne zabiegi mogą być przeprowadzane w Polsce – mówi prof. Stefan Kiesz. A dziś z wielkim bólem serca muszę ogłaszać jego zamknięcie. Niestety tylko my i pacjenci cieszymy się z tego, że możemy ratować ludziom kończyny i dbać o ich szybki powrót do normalnego funkcjonowania. NFZ zdaje się tego nie doceniać. Polska to dynamicznie rozwijający się kraj, zajmujący siódmą pozycję pod względem PKB w Unii Europejskiej, a szpitalom wciąż bardziej opłaca się amputować kończyny niż je leczyć. Uważam za niemoralne ograniczanie obywatelom takiego kraju dostępu do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.


Pobierz informację prasową