Aktualności

AHP na Health Challenges Congress

Grupa American Heart of Poland aktywnie uczestniczyła w pierwszej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Nasi przedstawiciele nie tylko współtworzyli tematykę tego wydarzenia poprzez udział w pracach Rady Naukowej Kongresu, ale również brali czynny udział w dyskusjach panelowych poświęconych najważniejszym wyzwaniom stojącym przez polskim systemem ochrony zdrowia. 


Profesor Paweł Buszman, współzałożyciel i prezes zarządu American Heart of Poland został zaproszony do Rady Naukowej kongresu HCC jeszcze na wiele miesięcy przed jego rozpoczęciem. Jako jej członek, wspólnie z innymi wybitnymi autorytetami z zakresu różnorodnych dziedzin medycyny oraz ochrony zdrowia w Polsce, dokonywał wyboru zagadnień, które były następnie podejmowane w trakcie kongresu i które stanowiły najważniejsze wyzwania przed jakimi obecnie stoi sektor ochrony zdrowia w naszym kraju.

Przedstawicieli AHP nie mogło zabraknąć również w gronie panelistów. Współzałożyciel oraz Prezes Rady Nadzorczej spółki dr Zbigniew Czyż wystąpił jako ekspert w panelu ''System ochrony zdrowia w Polsce - bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019''. Profesor Paweł Buszman zabrał głos w ramach dyskusji pt. „Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorymi ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi i osobą w wieku podeszłym” oraz „Bieżące problemy kardiologii w Polsce”. Panel „Spojrzenie w przyszłość: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii” poprowadził Dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP Krzysztof Milewski, a jednym z mówców był Wicedyrektor ds. badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP Piotr Buszman. W kongresie aktywny udział wzięli także przedstawiciele należącego do Grupy AHP Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA – Prezes Zarządu Bartosz Sadowski oraz Wiceprezes Zarządu Piotr Ciepał.

Profesor Paweł Buszman był jednym ze specjalistów, którzy 20 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkali się z mieszkańcami Śląska w ramach cyklu otwartych dla publiczności wykładów, odbywających się pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”. Profesor mówił o ważnych dla pacjentów zagadnieniach – m.in. profilaktyce w chorobach układu krążenia, nowych technologiach stosowanych w leczeniu, a także dobrodziejstwach płynących z telemedycyny. Przypominał też, że na zdrowie mieszkańców regionu negatywny wpływ ma zanieczyszczenie środowiska oraz tzw. niska emisja. Dlatego walka z nią powinna być dla wszystkich priorytetem.

Specjaliści American Heart of Poland oraz Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń w trakcie kongresu obecni byli na specjalnym stoisku otwartym dla zwiedzających. Udając się do stosika można było m.in. wykonać badanie EKG wraz z opisem, zasięgnąć porady u lekarza kardiologa, zmierzyć ciśnienie. Dodatkowo fizjoterapeutka pokazywała jak bezpiecznie ćwiczyć zarówno profilaktycznie, jak i po przejściu incydentów kardiologicznych, np. zawału.

Na organizowanym przez Rynek Zdrowia Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress) w Katowicach, w jednym miejscu, w ciągu trzech dni, spotkali się wybitni specjaliści z kraju i zagranicy reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, jak również przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami. Kongres w ciągu trzech dni zgromadził ponad 2 tys. gości, odbyło się ponad 60 kongresowych sesji, a w dyskusjach udział wzięło ok. 250 prelegentów.

Galeria