Telemonitoring po ostrych zespołach sercowo-naczyniowych (ZSO)

Telemonitoring po ostrych zespołach
Telemonitoring po ostrych zespołach
sercowo-naczyniowych (ZSO)

Zadzwoń: 801 502 302*

* - Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Dla kogo
Usługa TELEMONITORINGU dedykowana chorym:

 • po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,
 • po incydentach niestabilnej dławicy piersiowej,
 • z przebytą ostrą niewydolnością serca,
 • z zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażającymi życiu.

Na czym to polega

Telemonitoring to stały, zdalny monitoring pracy serca – 24 godziny na dobę. Usługi w ramach Telemonitoringu są dodatkową formą kontroli stanu zdrowia obok standardowych wizyt u lekarza. Pacjenci w każdej chwili, z dowolnego miejsca, mogą przesłać zapis EKG z osobistego aparatu monitorującego do Centrum Monitorowania Serca za pośrednictwem sieci komórkowej.

Dodatkowa kontrola pacjenta zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i komfort życia oraz ułatwia uzyskanie pomocy medycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

Pacjenci w ramach usługi Telemonitoringu otrzymują niewielkie, przenośne urządzenie – osobisty aparat monitorujący do badań EKG, który rejestruje w czasie rzeczywistym pracę serca w celu diagnostyki kardiologicznej. Pacjent, prowadząc normalny tryb życia, może używać osobistego aparatu przez cały czas lub w zależności od potrzeb. W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta nasz personel medyczny może natychmiast wezwać karetkę.

Co zyskuje pacjent

 • Bezpieczeństwo pacjenta i jego bliskich – pacjent w okresach złego samopoczucia może połączyć się z CMS w każdej chwili, z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę.
 • Stały monitoring serca – całodobowa opieka personelu medycznego niezależnie od miejsca – w domu, w pracy, w podróży.
 • Kontakt z lekarzem – szybka diagnoza zaburzeń rytmu serca i innych nieprawidłowości oraz możliwość błyskawicznej reakcji lekarza.
 • Swoboda i niezależność - poprawa jakości życia, zwiększenie niezależności i swobody.
 • Oszczędność czasu i wygoda - optymalizacja leczenia, lekarz może dostosować właściwą terapię do potrzeb pacjenta.
 • Dostęp do archiwum badań EKG.
 • Raport z monitoringu serca.


Szczegółowy opis usługi

 1. Monitorowanie elektrokardiograficzne odbywa się wg schematu:
  • Rejestracja EKG 6 odprowadzeń kończynowych i 1 przedsercowego.
  • W okresie od 1 do maksymalnie 14 dnia monitorowanie w trybie ciągłym z zapisem EKG w pętli. W tym czasie Urządzenie zapisuje EKG w pętli i na żądanie Pacjenta wysyła do CMS 60-sekundowy zapis EKG zawierający 30-sekundowy odcinek czasowy zapisu czynności elektrycznej serca sprzed sygnalizowania incydentu oraz 30-sekundowy odcinek bieżącego zapisu EKG. Zapisy oceniane są na bieżąco przez wykwalifikowany personel medyczny.
  • Po zakończeniu 14-dniowego okresu ciągłego monitorowania lub w przypadku jego skrócenia z powodu nietolerancji, Pacjent rozpocznie kolejny etap monitoringu do czasu zakończenia obowiązywania Umowy. W tym okresie Pacjent będzie wykonywał badanie EKG każdorazowo w przypadku złego samopoczucia. Przesłany zapis będzie zawierał 60-sekundowy odcinek bieżącego badania EKG. Zapisy oceniane są na bieżąco przez wykwalifi kowany personel medyczny.
  • Podczas każdego etapu monitorowania, w przypadku wątpliwości w interpretacji zapisu EKG lub ustalenia rozpoznania, personel medyczny może dodatkowo wysłać żądanie automatycznego wykonania zapisu EKG o dowolnym czasie trwania. Fakt wykonywania dodatkowego zapisu EKG jest sygnalizowany na Urządzeniu miganiem diody.
  • Po każdorazowym otrzymaniu EKG ratownik medyczny będzie próbował nawiązać kontakt z Pacjentem lub wskazaną przez niego osobą celem dalszego postępowania.
 2. Wraz z urządzeniem pacjent otrzymuje w ramach abonamentu elektrody jednorazowe.
 3. Pacjent otrzymuje raport końcowy z monitoringu po zakończeniu obowiązywania Umowy.


KONTAKT
Koordynatorzy Opieki Medycznej

kom@ahop.pl

 • Tychy :
 • tel. + 48 517 871 545

 • Ustroń :
 • tel. + 48 885 805 088

 • Bielsko-Biała :
 • tel. +48 885 805 087

 • Kędzierzyn-Koźle :
 • tel. + 48 885 805 086

 • Dabrowa Górnicza :
 • tel. + 48 885 805 090

cena: 119,50


Pobierz ulotkę Pobierz ulotkę

wypełnij formularz