FAQ - Telemonitoring Urządzeń Wszczepialnych

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co mam zrobić, jak aparat nie działa lub działa w inny sposób niż ten opisany w instrukcji.
Należy skontaktować się z Centrum Monitorowania Serca pod numerem tel. 32 758 67 89.

2. Czy mogę podróżować z domowym aparatem monitorującym?
Oczywiście tak. Aparat działa wszędzie, gdzie dostępna jest sieć komórkowa.

3. Aparat monitorujący nie wymaga do pracy ani linii telefonicznej, ani telefonu komórkowego. W jaki sposób w takim razie wysyłane są dane?
Aparat wyposażony jest w system umożliwiający łączność za pośrednictwem sieci komórkowych. Dane można wysyłać wyłącznie z obszarów objętych zasięgiem sieci telefonii komórkowej.

4. Czy aparat można odłączyć od gniazda sieci elektrycznej?
Nie. Domowy aparat monitorujący musi być stale podłączony do sieci elektrycznej, aby zagwarantować wysyłanie danych. Gdy zmieniamy lokalizacje np. podróżujemy, aparat odłączamy od zasilania i następnie ponownie go uruchamiamy.

5. Czy mając domowy aparat monitorujący mogę mieć włączone inne urządzenia np. telewizor, telefon komórkowy itp.? Czy urządzenia wzajemnie na siebie oddziałują?
Na czas wysyłania danych należy wyłączyć telewizory, monitory komputerowe, telefony komórkowe oraz inne urządzenia bezprzewodowe (zwłaszcza te, które korzystają z łączności bluetooth), najdujące się w promieniu do 2 metrów od aparatu.

6. Kiedy należy wysyłać dane z wszczepionego mi urządzenia?
* W przypadku standardowego badania kontrolnego – raz w miesiącu, w terminie określonym przez lekarza.
* W przypadku uzasadnionego badania alarmowego (przeprowadzanego w przypadku zgłaszanych przez Pacjenta dolegliwości, złego samopoczucia, bólu, wystąpienia nagłej arytmii, utraty przytomności czy wyładowań kardiowertera-defibrylatora itp.) – zawsze.

7. Jak można się upewnić, że aparat prawidłowo przesłał dane?
Prawidłową transmisję danych potwierdza wyświetlenie zielonego znaku na ekranie aparatu. Jeśli pacjent nie zauważy zielonego znaku, na ekranie zostanie również wyświetlona data prawidłowej transmisji.

8. Czy zawsze muszę brać ze sobą aparat monitorujący?
Zalecenia dla każdego Pacjenta ustala indywidualnie lekarz, dlatego tę kwestię należy omówić z lekarzem.

9. Co oznacza świecąca kontrolka z boku monitora?
Oznacza to, że aparat podłączony jest do zasilania sieciowego i jest gotowy do pracy.

10. Mam w domu bezprzewodową sieć internetową (Wi-Fi). Czy podczas pracy aparatu mogą występować zakłócenia?
Jeśli aparat znajduje się w odległości co najmniej 2m od domowych urządzeń bezprzewodowych, nie powinny występować wzajemne zakłócenia podczas pracy aparatu.

11. Czy powinienem przez większość dnia przebywać w pobliżu aparatu?
Pacjent powinien przebywać w pobliżu aparatu wyłącznie w chwilach planowanych transmisji, wykonywanych w terminie wyznaczonym przez lekarza a także wtedy gdy czuje taką potrzebę – gdy coś go niepokoi.

12. Czy korzystając z usługi BEZPIECZNE SERCE - Telemonitoring Urządzeń Wszczepialnych mogę zrezygnować ze standardowych wizyt u lekarza?
Nie. Usługa Telemonitoringu Urządzeń Wszczepialnych jest dodatkową kontrolą stanu Twojego serca i wszczepionego urządzenia. Jest uzupełnieniem standardowych wizyt u specjalisty.

13. Gdzie mogę zapoznać się z warunkami umowy, zasadami płatności oraz innymi warunkami świadczenia usług?
Szczegóły na temat świadczenia usług zawarte są w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Telemonitoringu, które dodawane są do umowy.