Rozwój naukowy

Grupa American Heart of Poland daje szansę młodym lekarzom i studentom na rozwój naukowy, co wiąże się z otwarciem drogi do kariery. Gwarantem jakości są wybitni fachowcy oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Kadra naukowa AHP (w tym pracownicy ze stopniem naukowym profesora oraz doktora habilitowanego nauk medycznych) umożliwia lekarzom oraz rezydentom pracującym w ośrodkach prowadzenie własnych projektów badawczych oraz uzyskanie specjalizacji w zakresie kardiologii i chirurgii naczyniowej.

Od kilku lat w ośrodkach klinicznych AHP pracują także studenci uczelni medycznych, którzy realizują projekty badawcze pod kierunkiem doświadczonych lekarzy klinicystów oraz pracowników naukowych. Współpraca ta zaowocowała publikacjami w renomowanych czasopismach medycznych.

Zespół naukowy PAKS prowadzi niezwykle szeroką działalność naukowo – badawczą, zarówno w zakresie badań klinicznych jak i eksperymentalnych. Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) prowadzi badania sprawdzające bezpieczeństwo i skuteczność nowych metod leczenia oraz leków, począwszy od badań przedklinicznych w Pracowni Doświadczalnej w Kostkowicach (koło Ustronia), po badania kliniczne II i III fazy. Tu przekierowanie do zakładki „Działalność badawczo-rozwojowa”

Zespół naukowy American Heart of Poland (AHP) wchodzi w skład konsorcjów badawczych aplikujących o środki finansowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (konsorcjum VASCGREEN), Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (projekt MILESTONE) oraz grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność naukowa AHP wnosi istotny wkład do rozwoju współczesnej medycyny i jest pozytywnie oceniana przez środowisko. Dyrektor Medyczny i Naukowy Pracowni Doświadczalnej CBR AHP, dr Krzysztof Milewski, został laureatem X edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych Naukowej Fundacji Polpharmy, której tematem była „Biotechnologia – nowatorskie metody otrzymywania i podawania leków oraz oceny ich skuteczności”. Decyzją zarządu Fundacji, z rekomendacji Rady Naukowej, przyznano laureatowi grant na realizację projektu: "Opracowanie systemu dozowania ewerolimusa opartego na biodegradowalnych nanosferach w celu ograniczania hiperplazji neointimy po implantacji stentu wieńcowego".